Last Updated on 20.03.2024 by Илиян

В днешната публикация продължавам да ви показвам исторически изоставени места в България. След като вече ви разказах за изоставена вила Момина в Хисаря, за най-голямата белодробна болница на Балканите в село Радунци и за лятната вила на Пенчо Семов в Габрово, днес се насочваме към село Свежен. То е едно от най-живописните у нас, разположено на около 752 м. надморска височина в Сърнена Средна гора. Селото е известно както със своето културно-историческото му наследство, така и с впечатляващата си архитектура, заради която е обявено за архитектурен резерват. Един от близо 130 паметници на културата, който ще разгледаме днес, е изоставеното училище в село Свежен.

История на училището в село Свежен

Изоставеното училище в село Свежен (до 1934 г. се нарича село Аджар) се помещава в красива сграда, обявена за паметник на културата. То е открито през 1880 година в свободно пространство между главната улица и реката. От страната на реката е изграден мост за преминаване към свободни площи, върху които е организиран летен детски лагер. Сградата е замислена като голяма и представителна постройка на три нива. Над масивното приземие са издигнати два етажа с обща застроена площ над 330 кв. м. Стаите са с висок таван, светли и просторни с различна големина. Сградата е конструирана с един централен вход на първия етаж с две насрещно разположени външни стълбищни крила. Интересно впечатление прави засводения проход към входа в приземието, вероятно част от първоначалния градеж.
Изоставеното училище в село Свежен
Училището в село Свежен

С отличното си местоположение училището доминира в общия архитектурен ансамбъл и е основното ядро в културно-историческия резерват в село Свежен.

Училището в село Свежен

Изоставеното училище в село Свежен

Училището функционира повече от век – до 1984 година, когато е закрито поради намалелия брой деца. Днес зданието е пустеещо и оставено на самотек, като електрическото захранване и водоподаването са прекъснати. И така вече 40 години вместо да се чува училищния звънец, класните стари и коридори са празни, а ученици няма.
Изоставеното училище в село Свежен
Изоставеното училище в село Свежен

В някои от стаите все още могат да се видят потънали в прах ученически пособия, книги, помагала, тетрадки и други вещи.

Изоставеното училище в село Свежен
В една от стаите на училището
Изоставено училище
Учебници и други ученически помагала

И докато за стаите на първия етаж може да се каже, че са в сравнително добро състояние, то не така стои въпроса с тези на втория. На някои места от тавана са зейнали огромни дупки, а старите греди са провиснали тъжно надолу. Чиновете са грижливо събрани напомняйки ни, че само преди половин век са използвани по предназначение.

Изоставеното училище в село Свежен
Изоставеното училище в село Свежен

В средата на 80-те години е имало идея за преустройство на сградата в учебен и културно-исторически център, но проектът не е реализиран. От докладна записка от 2021 година от кмета на община Брезово става ясно, че през годините общината със собствени средства е извършвала частични ремонти на сградата, но поради ограничени финансови възможности поддържането ѝ в добро технически състояние е невъзможно.

През същата година местните хора в село Свежен учредяват СНЦ „Даскал Гено Серафимов“, което да бъде основен инструмент за диалог с общинската администрация. Основните цели и идеали на сдружението са най-вече за опазване и възстановяване на сградата на изоставеното училището в село Свежен, където да се провеждат образователни, културни и изложбени дейности, кръжоци, работилници и други занимания. Благодарение на сдружението е инициирана и осъществена доброволческа акция за почистване на зданието, което дълги години е използвано като склад и сметище. В партньорство с общината, която осигурява два контейнера, доброволците почистват училището и описват най-ценните документи и книги. За съжаление до този момент това е единствената съвместна инициатива за училището на сдружение и община, като последните отказват всякаква форма за партньорство с цел укрепване и стопанисване на сградата.

Изоставеното училище в село Свежен
Изоставеното училище в село Свежен

Идеи за развитие на изоставеното училището в село Свежен

Има доста идеи и предложения за реставрация на изоставеното училището в село Свежен, като този казус намира приложение в цели три защитени дипломни работи „Модел на STEAM (абревиатурата идва от английските думи за наука, технология, инженерство, изкуство и математика) образователен център в извънградска среда“ към ПУ; архитектурен проект за образователен център към Техническия университет в Аахен, както и филмът „Училище не се продава“ към НБУ.

В наши дни училищният двор и лагерът са единствените места, където децата в селото могат да играят на воля. Освен това тук се провеждат съборите и празниците в село Свежен. Именно заради това от съществено значение е сградата да се превърне в място, което да бъде достъпно за всички местни жители, както и за гостите на селото.

Автор

Напиши коментар