В малката пещера са открити различни оръдия на труда, фрагменти от глинени съдове и амулети. Смята се, че е била обитавана още през средния палеолит (200 000 - 150 000 г. пр. Хр.).

Author

Write A Comment